Algemene Ledenvergadering Gebiedscoöperatie Groener Zoeterwoude
Dinsdag 21 november 2023 (19:30-22:10, sluiting 22:30 uur)
Swetterhage, Blankaartpark 2, 2381 AD Zoeterwoude-Dorp

De Gebiedscoöperatie Groener Zoeterwoude zet zich samen met de bewoners in voor een groener, duurzamer Zoeterwoude. Al 130 Zoeterwoudenaren en 30 junioren hebben zich als lid aangesloten.
Het is tijd voor onze tweede Algemene Ledenvergadering (ALV) in 2023!
Het bestuur van de Gebiedscoöperatie Groener Zoeterwoude nodigt je daarom uit om deze ALV bij te wonen. Belangstellenden zijn ook welkom. Je moet je er wel voor aanmelden. Dat kan t/m 18 november door een mail te sturen met je naam en het aantal personen.
De vergadering bestaat uit een formeel en een informeel gedeelte. Ter voorbereiding op het formele gedeelte hebben alleen de leden documenten per mail toegestuurd gekregen. Na bespreking zullen we hen vragen of ze die voorstellen (inclusief aanpassingen) al dan niet goed kunnen keuren.
Tijdens het informele gedeelte worden korte presentaties gehouden, zie het programma. Na afloop van de bijeenkomst is er onder het genot van een drankje gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over wat die thema’s voor Zoeterwoude betekenen.

Programma
19:00 – 19:30 Zaal open

Formeel gedeelte
19:30 – 20:00 Bespreken verslag ALV van 24 mei 2023, jaarplan 2024 en de begroting 2024

Informeel gedeelte
20:00 – 20:20 ‘Presentatie Zon op Zoeterwoude: Het nieuwste project.’
door Wim van den Dool, voorzitter Zon op Zoeterwoude

20:25 – 20:45 ‘Local4Local en Energiegemeenschappen’
door Jos Atteveld, voorzitter Groener Zoeterwoude

20:50 – 21:10 Pauze

21:10 – 21:30 ‘Hoe verwarmen we onze woningen in de toekomst’
door Peter Kortekaas, energiecoach Groener Zoeterwoude

21:35 – 22:05 ‘Stichting Herenboeren Groene Hart zoekt uitbreiding’
door Lian Tan, voorzitter Stichting Herenboeren Groene Hart

21:50 – 22:10 Afsluiting avond
Na afloop afsluitend drankje met de mogelijkheid om te spreken met de bestuursleden
van de gebiedscoöperatie, met de gastsprekers en natuurlijk met elkaar.