De gemeente Zoeterwoude onderzoekt hoe we in ons dorp meer duurzame elektriciteit kunnen opwekken: met behulp van windmolens, zonnevelden en/of zonnedaken.

De keuze kan gevolgen hebben voor jou als inwoner. De gemeente wil daarom weten wat je belangrijk vindt. Er is dus nog niets besloten, de enquête is om een breed gedragen besluit te kunnen voorbereiden.

Hoe doe je mee?
Ga naar energiezoeterwoude.raadpleging.net

Alle inwoners van Zoeterwoude (van 16 jaar en ouder) ontvingen een brief met daarin een unieke code voor deelname. Niet-inwoners van Zoeterwoude kunnen de enquête ook invullen maar dienen dan hun woonplaats in te vullen.

Wij van Groener Zoeterwoude stellen het op prijs als je ook je familie/leden/ achterban stimuleert om deel te nemen aan de raadpleging.

Kijk voor meer informatie en ‘veel gestelde vragen’ (FAQ) over de raadpleging op de website van de gemeente.

Laat je mening horen over grootschalige energieopwekking

De vraag naar elektriciteit groeit flink, ook in Zoeterwoude. Net als andere gemeenten staan wij voor de uitdaging om op deze groeiende vraag te reageren. Daarbij komen veel vragen naar voren, zoals: kunnen we meer energie in Zoeterwoude opwekken?

Welke plekken zijn hiervoor geschikt? En op welke manier willen we meer energie opwekken? De gemeente nodigt alle inwoners van 16 jaar en ouder uit om hierover mee te denken.

De groeiende vraag heeft een aantal oorzaken. Bijvoorbeeld doordat steeds meer woningen nu van het aardgas af gaan en dus meer elektriciteit gebruiken. Ook zullen er meer elektrische auto’s komen. Verder zullen bedrijven in Zoeterwoude steeds meer elektriciteit gaan gebruiken om duurzamer te kunnen worden.

De huidige zes windmolens in de gemeente zijn bij lange na niet voldoende om in een almaar toenemende energievraag te voorzien. Veel elektriciteit wordt nu nog opgewekt met gas- of kolencentrales. Om deze fossiele energie (aardgas en steenkool) af te bouwen, zijn duurzamere alternatieven nodig. Ook is lokale opwekking noodzakelijk omdat het netwerk zoveel stroom niet efficiënt over lange afstanden kan aanvoeren.

Om deze reden onderzoekt de gemeente waar mogelijkheden zijn voor windenergie en zonnevelden, en onder welke voorwaarden. Met de huidige techniek van bijvoorbeeld de Watergeuzen wordt gezorgd voor: 

  • Minder geluidsoverlast (gelukkig maakt de techniek forse stappen vooruit, bijvoorbeeld door het plaatsen van ‘uilenveren’ te plaatsen op de rotorbladen)
  • Vrijwel geen slagschaduw (windmolens worden zo geprogrammeerd dat ze tijdelijk stilgezet worden in periodes dat er voor woningen hinderlijke schaduw kan optreden).

In de toekomst kunnen windparken van enige omvang nog verder verbeteren voor:

  • Minder vogelsterfte (windmolens kunnen uitgerust worden met een radarsysteem die molens stilzet zodra vogels of vleermuizen gedetecteerd worden)
  • Minder lichthinder in het donker (de verlichting is nodig om het vliegverkeer te waarschuwen voor een hoog object. Inmiddels zijn er moderne waarschuwingssystemen om de lampen alleen bij het passeren in te schakelen).

De gemeenteraad van Zoeterwoude zal uiteindelijk een besluit nemen over de mogelijke uitbreiding van grootschalige energieopwekking. Voordat dit gebeurt, verzamelt de gemeente zoveel mogelijk informatie over de ruimtelijke mogelijkheden, over de wensen van de inwoners en over de behoefte van lokale bedrijven. Alle belangen zullen zorgvuldig worden afgewogen, voordat er definitieve besluiten worden genomen.

Alle bewoners van Zoeterwoude (vanaf 16 jaar en ouder) hebben een brief ontvangen met een unieke code die je aan het begin van de enquête invult. De gemeente hoopt dat zoveel mogelijk mensen, jong en oud, uit beide dorpskernen én het buitengebied, de vragenlijsten invullen. Hiermee verkrijgt de gemeente(raad) een zo volledig mogelijk beeld van de opvattingen binnen Zoeterwoude.