GROOTSCHALIGE OPWEK

Groener Zoeterwoude
De verzamelplaats voor duurzaam

Grootschalige Opwek heeft alles te maken met elektriciteit. Als individuele bewoner kun je veel bijdragen aan de klimaatdoelen, maar er is meer nodig om vergaand afscheid te kunnen nemen van fossiele brandstof. Ook op het land – en ook in Zoeterwoude – zal meer duurzame energie moeten worden opgewekt.

Deze Grootschalige Opwek heeft natuurlijk directe gevolgen voor onze woonomgeving. In de Regionale Energie Strategie (RES) is bepaald dat er ook in Zoeterwoude sprake kan zijn van nieuwe windmolens en/ of zonneweiden. Het is aan de provincie en de gemeente hoe dit wordt uitgevoerd.

De werkgroep Grootschalige Opwek wil vooral de inbreng van de inwoners organiseren bij de nieuwe windmolens en ook bij zon op grote daken. Als inwoner van Zoeterwoude wil je immers dat de overlast wordt beperkt en dat de opbrengsten aan ons gebied ten goede komen.

WINDMOLENS

De gebiedscoöperatie Groener Zoeterwoude heeft al meegewerkt aan de mogelijkheid om als Zoeterwoudenaar financieel deel te nemen aan de twee bestaande windmolens langs de A4. Nu richt Grootschalige Opwek zich vooral op de plannen voor de strook in de Grote Polder (langs A4 en N11). Er is een klankbordgroep opgericht voor omwonenden.

 

POSTCODE ROOS

Een mogelijkheid van grootschalige opwek is door middel van het installeren van zonnepanelen op grote daken.Het concept van de postcode roos is, dat bewoners in dezelfde postcode als de locatie van het grote dak en van de direct aanliggende postcodes (de blaadjes van de roos) hun aandeel van de opbrengst van het zonnedak kunnen salderen met hun eigen gebruik thuis.In Zoeterwoude wordt grootschalige opwek on daken van boerderijen en bedrijven gerealiseerd door Zon op Zoeterwoude.

Wat we al zo doen

Onze duurzame daden

Als werkgroep organiseren we veel leuke activiteiten, promoten wij onze missie en delen we graag al onze kennis met mede enthousiastelingen.

Bijeenkomsten

Het regelmatig organiseren van bijeenkomsten met lezingen, films, diavertoningen, praatavonden, en van excursies.

Duurzame artikelen

Advies over materiaal om je huis nog duurzamer te maken zoals de duurzaamheidsbox.

Duurzame markten

Het jaarlijks organiseren van de duurzaamheids markt in Zoeterwoude

Informatiepunt

Een eigen kennisbank waar iedereen uit kan putten. Onze vele energie ambassadeurs voorzien je van de beste en meest recente informatie.

Zo blijf je op de hoogte

De laatste nieuwtjes

Duurzaamheids-subsidie 2024

De gemeente Zoeterwoude heeft recent de Verordening Duurzaamheidssubsidie Zoeterwoude 2024 vastgesteld. Deze regeling kun je hier bekijken.

Lees meer

Enquête duurzame elektriciteit

De gemeente Zoeterwoude onderzoekt hoe we in ons dorp meer duurzame elektriciteit kunnen opwekken: met behulp van windmolens, zonnevelden en/of zonnedaken. De keuze kan gevolgen hebben voor jou als inwoner. De gemeente wil daarom weten wat je belangrijk vindt. Er is...

Lees meer

Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering Gebiedscoöperatie Groener ZoeterwoudeDinsdag 21 november 2023 (19:30-22:10, sluiting 22:30 uur)Swetterhage, Blankaartpark 2, 2381 AD Zoeterwoude-Dorp De Gebiedscoöperatie Groener Zoeterwoude zet zich samen met de bewoners in voor een groener,...

Lees meer

Heb jij ook een duurzaam hart?

Ontvang onze mailing door je hieronder in te schrijven